Τμήμα Πιάνου & Μουσικής Προπαιδείας για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες